Patent Nacional, Model d'utilitat, Certificat complementari de protecció i Transferències contractuals i llicències


Les patents d’invenció, els models d’utilitat i els certificats complementaris de protecció de medicaments i productes fitosanitaris que se sol·licitin a partir del dia 1 d’abril de 2017 es regiran per les disposicions de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

Per als títols sol·licitats abans de l’1 d’abril de 2017, continuarà sent d’aplicació la Llei 11/86 de patents.

 

Llei 11/1986

       

Llei 24/2015