Presentació de QUEIXES, SUGGERIMENTS i FELICITACIONS


L’OEPM, conscient de la importància de la millora dels seus serveis, posa a disposició dels usuaris un procediment per a la presentació de queixes, suggeriments i felicitacions.

Formes de presentació

Les queixes, els suggeriments i les felicitacions s’han de formular incloent-hi les dades que permetin la identificació del remitent, així com les dades de contacte necessàries (domicili, adreça de correu, etc.) per tramitar-les, i hauran d’estar signades.

Ens podeu ajudar a millorar els nostres serveis fent-nos arribar els vostres comentaris pel mitjà que preferiu:

 • Emplenant el formulari en línia següent (en construcció) de la Seu electrònica https://sede.oepm.gob.es
 • O baixant el formulari, que podeu presentar:
  • Presencialment o per correu ordinari a la nostra oficina a:
   Paseo de la Castellana, 75
   28071 Madrid
  • Per fax al 91 349 55 97
  • Enviant un correu electrònic a: ciudadano@oepm.es (preferiblement amb signatura electrònica; no obstant això, es consideraran sempre els correus electrònics rebuts que incloguin informació que permeti la identificació del remitent, de manera que es puguin tramitar i respondre)
  • Per telèfon al 902 157 530 (en aquest cas, es facilitarà a l’interessat informació sobre els canals anteriors i se’l remetrà preferiblement a aquests canals)

Compromís de resposta de queixes de l'OEPM

El 80% de les queixes presentades es contestaran en 15 dies hàbils. La resta, fins al 100%, es contestaran en 19 dies hàbils. En el supòsit de manca de contestació, transcorregut aquest termini, us podeu adreçar a la Inspecció General de Serveis del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (art. 16.3 del RD 951/2005).

Important: les queixes formulades no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni paralitzaran els terminis establerts en la normativa vigent per interposar-los.