Què és el Registre Internacional de Dissenys Industrials?


  • El Disseny Internacional s'emmarca en un sistema de Registre Internacional de Dissenys per a països que estan integrats a l'Arranjament de L'Haia que comprèn les Actes de 1934, 1960, 1967, Protocol de Ginebra de 1975 i l'Acta de Ginebra de 1999.
  • També podrà sol·licitar-se un Registre Internacional per protegir-lo a la Unió Europea per aquesta via (veure llista de membres de l'Arranjament de L'Haia a la pàgina de l'OMPI. No pot utilitzar-se el sistema per protegir els dissenys internacionals a altres països no membres.