Informació tecnològica

(Desde el 22/10/2019 la dirección para solicitar ITPs, Búsquedas o Vigilancias Tecnológicas a Medida es serviciosIT@oepm.es)
 
L'OEPM disposa d'un volum d'informació tecnològica i comercial únic a Espanya pel seu contingut, ja que inclou tots els documents de patents, models d'utilitat, models i dibuixos industrials, dissenys industrials, marques i altres signes distintius.

Informació tecnològica

L'OEPM us ofereix diverses possibilitats per conèixer la tecnologia registrada sobre un tema.

Cerques gratuïtes a internet

 • El mateix interessat fa la cerca sense haver de divulgar la invenció a tercers.

   

  L'accés a les bases de dades és lliure i gratuït.

   

  És possible veure i imprimir el text complet d'una gran part dels documents localitzats.

   

  El contingut de les bases és el mateix a què té accés el personal de l'OEPM, i permet realitzar cerques senzilles amb gran facilitat.

Cerques realitzades per l'OEPM (servei de pagament)

 • S'han de proporcionar per escrit les dades tècniques més característiques de la invenció.

   

  La cerca la fa el personal de l'OEPM, amb una confidencialitat total.

   

  El resultat és una llista de referències de patents, amb les seves dades identificatives, i, en gairebé tots els casos, un títol i un resum.

   

  Mitjançant l'enllaç corresponent a INVENES i Espacenet l'usuari pot accedir a més informació, i recuperar el document complet.

Informe tecnològic de patents (servei de pagament) ITP

Anàlisi en profunditat de les patents i els models d'utilitat que s'han publicat a nivell mundial i la seva relació amb la informació aportada pel sol•licitant (possible sol•licitud de patent, projecte d'investigació i/o desenvolupament, qüestió tècnica determinada, etc.)

RECORDI QUE...

 • * No és obligatori realitzar una cerca abans de presentar una sol•licitud de patent o de model d'utilitat; tot i que pot ser convenient per evitar un esforç i una despesa de diners en un producte que ja està patentat, o bé per conèixer l'estat de la tècnica, o com a orientació sobre com s'han redactat altres sol•licituds de temes relacionats.

   

  * Per tal que una invenció sigui patentable, el seu objecte ha de ser nou a tot el món, per la qual cosa la cosa no n'hi ha prou de cercar només en bases de dades nacionals.

   

  * La cerca prèvia d'anterioritats no és una garantia de novetat absoluta. Hi pot haver invencions que no estiguin patentades o que no apareguin a les bases de dades en el moment de la cerca (si la sol•licitud és molt recent hi ha un període de secret durant el qual no es pot consultar). I sempre s'ha de comptar amb la subjectivitat de tota estratègia de cerca, per la qual cosa no es pot assegurar la recuperació del 100% de documents sobre un tema.