Alertes Tecnològiques


Les Alertes Tecnològiques proporcionen informació actualitzada sobre les patents més recents que estiguin publicant al món en relació a un tema tècnic concret.

Les àrees temàtiques de cada Alerta seran establertes en col·laboració amb les Plataformes Tecnològiques perquè així responguin a les necessitats d'informació concretes d'empreses i organismes públics de investigacón dels diferents sectors tecnològics.

D'aquesta manera es manté el compromís de col·laboració amb les referides Plataformes contret per l'OEPM el 2012 i l'objectiu és posar a disposició d'empreses, investigadors i gestors d'R + D, informació sobre patents amb la finalitat que la tecnologia que generin sigui una tecnologia amb valor, que permeti el retorn financer i millori la competitivitat de les empreses i la seva internacionalització.

Un cop determinat un tema d'interès, els examinadors de patents d'establir una estratègia de recerca que possibilitarà que qualsevol usuari pugui conèixer en el moment que consulti l'Alerta, les últimes patents publicades en qualsevol país del món sobre el tema en qüestió.