Introducció


Servei Web ProtegeO C2O (versió 0.5.0)

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), amb la finalitat de facilitar que les aplicacions desenvolupades per terceres parts puguin realitzar tràmits de sol·licituds per a signes distintius, invencions, dissenys industrials, etc. de forma automatitzada amb l'aplicació ProtegeO, posa a disposició el Servei Web ProtegeO C2O. Actualment, s'ofereix la possibilitat de realitzar els tràmits de sol·licitud i renovació de marques i noms comercials mitjançant aquest servei web.

Es publica documentació sobre aquest servei web que ofereix ajuda als desenvolupadors d'aplicacions sobre el format XML utilitzat, el format de les trucades, etc. per a la seva utilització des d'aplicacions externes.

Per a la utilització d'aquest servei, cal emplenar el corresponent formulari per sol·licitar l'accés i les credencials (usuari i contrasenya) a l'OEPM.