Introducció


Servei Web d’INVENES I DISSENYS (versió 1.0)

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), amb l’objectiu de difondre la informació tecnològica continguda en els documents de patents, posa a disposició dels usuaris el Servei Web de Ia base de dades d'invencions en espanyol, INVENES I DISSENYS, que conté informació sobre patents i models d'utilitat espanyols i llatinoamericans així com sobre dissenys industrials espanyols.

El Servei Web d’INVENES I DISSENYS serveix com a manual tècnic i funcional en el qual es descriuen els detalls referents al disseny, la implementació i l’ús dels serveis de recerca proporcionats per INVENES I DISSENYS, perquè s’utilitzin tant per aplicacions de l'OEPM com per usuaris externs.

Aquest servei web ofereix als usuaris un mecanisme de recerca segur i independent de l'entorn web, amb les funcions necessàries per a la recerca de documents de patents.

Per a la utilització d'aquest servei, s’ha d’emplenar el formulari corresponent per sol·licitar un usuari i una contrasenya a l'OEPM.