Informes tècnics anuals (ITA)


L'OEPM, juntament amb moltes altres Oficines de Propietat Industrial, prepara cada any informes tècnics anuals (ITA) amb l'objectiu de difondre a les altres oficines i al públic en general les seves activitats d'informació en matèria de propietat industrial. Actualment, les Oficines elaboren tres tipus d'ITA, corresponents a les seves activitats anuals d'informació en matèria de:

 

- Patents (inclou models d'utilitat i CCP)

- Marques

- Dissenys industrials

Els informes tècnics anuals de l'OEPM i de la resta d'Oficines estan disponibles al lloc web de l'OMPI dedicat als ITA:

http://www.wipo.int/cws/es/atrs/