Mediació i arbitratge


L’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI) col·laboren en la promoció de Mètodes alternatius de solució de controvèrsiesen matèria de propietat industrial (ADR, per les seves sigles en anglès Alternative Dispute Resolution) a través del Centre d’Arbitratge i Mediació de l’OMPI.

Els ADR són procediments alternatius per a la resolució de controvèrsies sense recórrer a la via judicial, entre els quals es troben la decisió d’expert, la mediació i l’arbitratge. Tenen per objectiu arribar a un acord ràpidament i eficaç, de manera que es redueixin costos quant a temps i diners per a les parts en conflicte.

Algunes de les característiques d’aquests procediments són:

  • Decisió d’expert: procediment pel qual les parts sotmeten un assumpte específic (p. ex. qüestió tècnica) a un o més experts que prendran una decisió sobre l’assumpte, la qual pot ser vinculant sempre que les parts no hagin acordat el contrari.

  • Mediació: procediment informal, consensuat i no vinculant en el qual el mitjancer assisteix a les parts en la conclusió d’un acord per resoldre una controvèrsia. Aquest acord està basat en els interessos respectius de les parts i no només en l’aplicació estricta de drets i obligacions en virtut d’un dret específic. El mitjancer no pot imposar una decisió i l’acord té la validesa d’un contracte.

  • Arbitratge: procediment pel qual les parts sotmeten una controvèrsia a un o més àrbitres per a l’obtenció d’una decisió vinculant i definitiva basada en drets i obligacions en virtut d’un dret aplicable. La decisió és executable com a laude sota la legislació arbitral.