Internacionalització


Internacionalització

Introducció  

En general, els registres de propietat industrial són territorials, que significa que el registre d'una patent, una marca o un disseny industrial a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) només confereix al seu titular un dret exclusiu d'ús en el territori d'Espanya. Per tant, els productes que incloguin una modalitat protegida no es podran exportar amb garantia a altres Estats, si no hi estan registrats també pel mateix titular.

Ara bé, hi ha la possibilitat de protegir en un àmbit territorial més gran a través d'un registre comunitari o d'un registre internacional.

Però cal tenir en compte que la protecció comunitària o internacional és cara, de manera que abans de prendre una decisió serà imprescindible fer una avaluació dels següents aspectes:

  • Quins són els nostres mercats potencials i futurs?
  • En quins mercats estaríem disposats a iniciar una acció judicial per protegir la nostra posició?
  • De quins recursos disposem?
  • Quina és la posició estratègica dels nostres competidors?

En funció d'aquesta anàlisi, hi ha diferents estratègies de protecció: nacional, comunitària o internacional.

 

Marques

Dissenys industrials

Patents i Modelos d'Utilitat

 

 

 

Bandera de Marruecos     Internacionalizar en Marruecos                     Bandera de Marruecos    Internacionalizar en Israel

 

ILatin America IPR SME Helpdesk     Internacionalizar en América Latina