Marques


Com es registra una marca en altres Estats?  

 

1. DIRECTAMENT

País per país, si es dipositen les corresponents sol•licituds a cadascun dels països en els quals es vol registrar la marca. A través d'aquest enllaç es pot accedir a les pàgines web d'importants oficines nacionals.

Oficines nacionals de P.I.

Com sol•licitar una marca a Espanya

Més informació


2. Mitjançant una MARCA INTERNACIONAL

Per sol•licitar una marca amb aquest procediment, primer s'ha de tenir registrada la marca a nivell nacional o comunitari.

Amb aquest procediment, regulat per l'Acord de Madrid i el seu Protocol (Sistema de Madrid), es pot obtenir protecció en molts països només dipositant una única sol•licitud a l'OEPM per al seu trasllat a l'Organització Mundial de la Propietat Intel•lectual (OMPI) (Ginebra), i el registre té els mateixos efectes que si la sol•licitud hagués estat presentada a cadascun dels països designats. Cada país pot concedir o denegar la protecció.

La durada d'aquest registre és de 10 anys renovables indefinidament.

Països membres del Sistema de Madrid

Formularis per presentar una sol•licitud

Taxes

Més informació

 
3. Mitjançant una MARCA DE LA UNIÓ EUROPEA

Procediment regulat pel Reglament de la marca de la Unió Europea que estableix la possibilitat d'obtenir mitjançant una única sol·licitud davant l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) (Alacant), protecció en els 27 estats membres de la Unió Europea (UE).

La durada d'aquest registre és de 10 anys renovables indefinidament.

Accés al web de l'EUIPO per a la presentació electrònica d'una sol·licitud

Més informació