Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Què és la propietat industrial i què es pot protegir?

Gràcies a la propietat industrial s'obtenen uns drets d'exclusiva sobre determinades creacions immaterials que es protegeixen com a veritables drets de propietat.

A Espanya, hi ha diversos tipus de drets de propietat industrial:

- Dissenys industrials: protegeixen l'aparença externa dels productes

- Marques i noms comercials (signes distintius): protegeixen combinacions gràfiques i/o denominatives que ajuden a distingir en el mercat uns productes o serveis d'altres de similars que ofereixen altres agents econòmics.

- Patents i models d'utilitat: protegeixen invencions consistents en productes i procediments susceptibles de reproducció i/o utilització amb finalitats industrials

- Topografies de semiconductors: protegeixen el (l'esquema de) traçat de les diferents capes i elements que formen un circuit integrat, la seva disposició tridimensional i les seves interconnexions, és a dir, allò que, en definitiva, constitueix la seva "topografia".

Per a cada un d'aquests drets hi ha una legislació aplicable que es pot consultar a l'apartat de “Normativa” de la pàgina web (http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/Normativa/)

Els drets de propietat industrial permeten que la persona que els ostenta pugui decidir qui pot usar-los i com pot usar-los.

Aquests drets s'atorguen a partir d'un procediment que duu a terme l'organisme competent (a Espanya, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques) i la seva protecció s'estén a tot el territori nacional.

< Tornar a la llista de resultats