Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Com he de fer una sol?licitud d'un dret de propietat industrial?

Els documents necessaris per sol•licitar la protecció d'un dret de propietat industrial depenen de la modalitat. En general, es pot indicar que les dades mínimes per obtenir una data de presentació són les següents:

- Una declaració expressa o implícita de la sol•licitud del títol.

 - Dades que identifiquin el sol•licitant.

 - En el cas de les patents i els models d'utilitat, una descripció.

 - En el cas dels signes distintius i el disseny industrial, una reproducció del signe distintiu o del disseny industrial, juntament amb una indicació dels productes als quals s'aplicarà

A la sol•licitud presentada, se li atorga dia, hora i minut de presentació i un número que identificarà l'expedient i que no es modificarà mai.

En cas que hi hagi una irregularitat que impedeixi atorgar una data de presentació, es notificarà al sol•licitant perquè l'esmeni en els terminis que indiqui la llei per a cadascuna de les modalitats de propietat industrial i, en aquest cas, la data de presentació serà la del dia en què s'hagi rebut l'escrit d'esmena. Si no s'esmena, la sol•licitud es considerarà desistida.

< Tornar a la llista de resultats