Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Com comunica els suspensos l'OEPM?

Hi ha dos mitjans de comunicació, correu postal o correu electrònic. Segons el mitjà de notificació preferent triat pel sol·licitant els suspensos s'avisaran per una o altra via. En cas de no triar cap mitjà preferent s'envia per correu postal. Les notificacions per correu postal solen enviar-se sense justificant de recepció, tret d'algunes excepcions (defectes d'admissió a tràmit, entre altres).

A més d'aquestes comunicacions personals l'OEPM duu a terme la publicació diària del BOPI.

< Tornar a la llista de resultats