Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

És el mateix un suspens que una resolució?

No, un suspens vol dir que el procediment es paralitza, i s'estableixen uns terminis perquè el sol·licitant respongui.

En la resolució, l'OEPM pren una decisió final dins d'un procediment. Aquesta decisió pot ser: concedir una Marca o Patent, denegar un Disseny, etc. Contra la resolució dictada per l'Oficina es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes comptat a partir de la data de publicació de la resolució al BOPI (Butlletí Oficial de la Propietat Industrial).

< Tornar a la llista de resultats