Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

Què és una oposició?

Davant la sol·licitud d'un Dret de Propietat Industrial, ja sigui una Patent, una Marca o un Disseny, els tercers poden "oposar-se" a la concessió.

Per a això es presenta davant de l'OEPM el corresponent escrit, que es farà arribar al titular de la sol·licitud contra la qual s'hagi presentat l'oposició i aquest tindrà la possibilitat de respondre-hi.

A la vista de les oposicions presentades per tercers i de les corresponents al·legacions contestades pel titular de la sol·licitud l'OEPM dictarà una resolució motivada.

< Tornar a la llista de resultats