Preguntes freqüents

Cercador de preguntes freqüents

< Tornar a la llista de resultats

Resultats de la cerca

És car patentar?

Els costos aproximats fins a la concessió de la patent són els següents (2015) (per conèixer-ne les xifres exactes, s'ha de consultar l'apartat corresponent):

Patent nacional a Espanya sense examen previ

800

Patent nacional a Espanya amb examen previ

1.200

Europea (estatus 2015) (sense incloure el cost de validacions i traduccions)

5.000

Europea (estatus 2015) (incloent el cost de validacions i traduccions en 11 països)

aprox. 40.000

PCT (Fase internacional sense examen preliminar)

3.250

Les quantitats referides sobre patent nacional inclouen un informe de l'estat de la tècnica, fet per un examinador especialitzat en la matèria de la invenció reivindicada, i una possible esmena de defectes a la sol·licitud. Aquest informe va precedit d'una exhaustiva cerca en un fons documental de més de 90 milions de documents de 70 països diferents i diagnostica la novetat de la patent sol·licitada.

El cost de la patent europea es refereix, en el primer cas, a les despeses de procediment d'una sol·licitud mitjana sense incloure les despeses de validació i traducció. En el segon cas es refereix a una sol·licitud que busqui la protecció en 11 estats i inclou despeses de procediment, de validació i de traducció a la llengua d'aquests estats. El 39% de despeses corresponen a les traduccions.

El cost mitjà en euros del procediment internacional PCT, que és un procediment preliminar per presentar sol·licituds de patent en 148 països (2015), no inclou les taxes nacionals, que seran fixades per les respectives oficines de patents i el pagament de les quals és necessari perquè la invenció es protegeixi als països designats. Només inclou la fase internacional, que serà continuada per la fase nacional de reconeixement país a país, previ pagament de les taxes que corresponguin.

En els costos descrits no s'inclouen els pagaments a agents de la propietat industrial.

< Tornar a la llista de resultats