Dissenys Comunitaris


Què és un Dibuix o un Model Comunitari?

L'aparença exterior d'un producte o d'una part del mateix que es deriva de línies, contorns, colors, forma, textura, materials i/o la seva ornamentació.

On produeix els seus efectes el Dibuix o Model Comunitari?

El Dibuix o Model Comunitari desplega els seus efectes en la totalitat del territori de la Unió Europea. Té caràcter unitari; només pot ser sol·licitat i, en el seu cas, concedit per a tot el territori de la Unió Europea.

On pot sol·licitar-se un Dibuix o Model Comunitari?

Pot sol·licitar-se directament davant de l'Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/) amb seu a Alacant, a l'Av. d'Europa, 4, 03008 Alacant; també pot presentar-se la sol·licitud davant de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (www.oepm.es) amb seu a Madrid, Passeig de la Castellana, 75, 28046 Madrid. En aquests casos l'OEPM remetrà la sol·licitud a l'EUIPO i s'aplicarà una taxa de recepció i transmissió (enllaç taxes de dissenys).

Formularis de sol·licitud

El formulari de sol·licitud pot descarregar-se del lloc web de l'EUIPO i pot presentar-se directament davant de l'EUIPO o a través de l'OEPM, mitjançant el pagament d'una taxa de transmissió.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/rcd-apply-now

Taxes

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/rcd-fees-and-payments

Quin és el termini de vigència d'un Dibuix o Model Comunitari?

El Disseny Comunitari registrat queda protegit al principi durant un termini de cinc anys, renovables per períodes de cinc anys fins un màxim de 25 anys, comptats a partir de la data de sol·licitud.

Per a preguntes de caràcter general sobre els Dibuixos i Models Comunitaris, posi's en contacte amb la següent adreça: information@euipo.europa.eu