Patent europea


Patent tramitada per l'Oficina Europea de Patents (OEP) en virtut del Conveni de la Patent Europea.

El sistema de la patent europea permet obtenir protecció mitjançant una única sol·licitud de patent a tots els països membres del Conveni que es vulgui (38 països el 2017).

Una vegada concedida, la patent europea produeix, a cada un dels països per als quals s'atorga, els mateixos efectes que una patent nacional sotmesa a la legislació del país en qüestió.

L'avantatge d'aquest sistema europeu és que la protecció de la invenció a Europa és més fàcil i menys onerosa.

La sol·licitud de patent es pot presentar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (www.oepm.es) o a les comunitats autònomes (Centres regionals d'informació sobre propietat industrial). La presentació es pot fer en paper o per via telemàtica.

Tot i que la sol·licitud de patent europea es pot presentar en espanyol, és necessari traduir-la a un dels idiomes oficials del Conveni (anglès, francès o alemany) per continuar el procediment.

Per a més informació: Oficina Europea de Patents.