Quins signes poden constituir marca de la Unió Europea?

Tots els signes que puguin ser objecte d'una representació gràfica, en particular, les paraules, inclosos els noms de persones, els dibuixos, les lletres, les xifres, la forma del producte o de la seva presentació, amb la condició que tals signes siguin apropiats per distingir els productes o els serveis d'una empresa dels d'altres empreses.

On produeix els seus efectes la marca de la Unió Europea?

La marca de la Unió Europea desplega els seus efectes en tot el territori de la Unió Europea.
La marca de la Unió Europea té caràcter unitari; només pot ser sol·licitada i concedida per a tot el territori de la Unió Europea.

On es pot sol·licitar una marca de la Unió Europea?

Es pot sol·licitar directament a l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) (https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/) amb seu a Alacant, a l'av. d'Europa, 4, 03008 Alacant.

Quin és el termini de vigència de la marca de la Unió Europea?

La marca de la Unió Europea es concedirà per un període de 10 anys comptats a partir de la data de sol·licitud. El registre podrà renovar-se indefinidament per períodes successius de 10 anys.

Més informació sobre la marca de la Unió Europea