Programa Iberoamericà de Propietat Industrial i Promoció del Desenvolupament (IBEPI)


La XXI Cimera Iberoamericana, celebrada a Asunción (Paraguai) l’any 2011, va finalitzar amb la redacció d’un Programa d’Acció que conté un seguit de decisions. Concretament, pel que respecta a l’àmbit de la propietat industrial, la decisió A.4 aprova la posada en marxa del Programa Iberoamericà de Propietat Industrial i Promoció del Desenvolupament (IBEPI), el qual s’inscriu en el marc de l’Espai Iberoamericà del Coneixement com el seu component en matèria de propietat industrial.

Aquesta decisió va suposar la culminació d’un procés obert durant la Cimera Iberoamericana de Lisboa del 2009 i continuat a la de Mar del Plata del 2010, en què es va encomanar a la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) http://segib.org/ l’elaboració d’aquest programa iberoamericà.

Mitjançant aquest programa, es promou l’ús estratègic de la propietat industrial com una eina per al desenvolupament i la integració dels estats iberoamericans fomentant l’intercanvi de bones pràctiques d’utilització de sistemes de PI.

A la XXII Cimera Iberoamericana celebrada a Cadis, Espanya, el 2012 es van aprovar el Pla operatiu anual i el Reglament del Programa Iberoamericà.

El 2 d’octubre de 2012 es va signar un acord entre INPI Argentina/Secretaria Tècnica del Programa IBEPI i l’OMPI per crear un Fons Fiduciari del Programa Iberoamericà en l’OMPI (FIT/IB). L’objectiu d’aquest fons és finançar les activitats i projectes del programa.

El 2016 es va renovar per un període de tres anys per al Programa Iberoamericà de Propietat Industrial (IBEPI). Els objectius que IBEPI persegueix són els següents:

1. Enfortir la capacitat de generació i gestió d’actius de propietat industrial als sectors de recerca i empresarial, amb particular èmfasi en les PIME.

2. Promoure l’intercanvi de bones pràctiques.

3. Reduir les asimetries entre els països de la regió en matèria d’institucionalitat i capacitat de generació d’actius de propietat industrial

4. Enfortir el paper de l’espanyol i el portuguès com a idiomes tecnològics.

Dins del programa internacional podem destacar dos components:

  • CIBEPYME www.cibepyme.com: plataforma de suport a les PIME on s’ofereix informació, serveis i assistència gratuïta en matèria de propietat industrial (PI).
    El seu principal objectiu és promoure la gestió efectiva dels actius intangibles per part de les PIME i afavorir un millor aprofitament dels sistemes de registre.
  • INFOTEC: eina que engloba els butlletins iberoamericans d’informació tecnològica. Aquests butlletins són publicacions gratuïtes que permeten la recuperació i el processament d’informació tècnica, jurídica i comercial extreta de diferents fonts d’informació, principalment dels documents de patents d’invenció continguts en les diferents bases de dades dels països iberoamericans: http://www.ibepi.org/boletines/ A més a més, a INFOTEC es poden consultar els butlletins tecnològics de cadascun dels països del programa iberoamericà a: http://www.ibepi.org/infotec-2/

Actualment, els països que participen en el programa són: Argentina, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanya, Guatemala, Mèxic, Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana i Uruguai.

L’adhesió al mateix es troba oberta a tot país iberoamericà.

Més informació:

IBEPI