Avís de frau.


En relació amb el pagament de taxes de patents i marques s'ha observat que en els últims mesos estan proliferant escrits dirigits a entitats públiques i privades i a persones físiques que sol·liciten el pagament de diferents taxes utilitzant fraudulentament el nom de l'OEPM.

En aquests escrits, fins i tot, s'utilitzen i reprodueixen capçaleres, segells i signatures falses de l'OEPM.

S'adjunta un document de liquidació de taxes fraudulent rebut per un particular.

Per tot això, s'adverteix que aquest tipus d'escrits fraudulents ni són emesos ni emparats per l'OEPM, ni tenen validesa legal.

Es recorda que l'OEPM té establerts uns mecanismes clars i transparents de recaptació de taxes de manera oficial, segons consta a la pàgina web de l'OEPM.

Els interessats han d'estudiar acuradament els documents que hagin rebut en aquest sentit abans d'efectuar cap pagament, a l'efecte de garantir que contracten productes o serveis del seu interès.

En cas de dubte es poden posar en contacte amb l'OEPM:

Adreça electrònica: Informacion@oepm.es

Telèfon: 902157530
Fax: 91 349 55 97