Sol·licituds internacionals PCT


Respecte de les sol·licituds internacionals PCT, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha estat informada que els sol·licitants estan rebent requeriments de pagament que no han estat emesos per aquest organisme públic espanyol, ni tampoc per l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI), agència especialitzada de les Nacions Unides en matèria de propietat intel·lectual. Els esmentats requeriments no oficials utilitzen noms i logotips que poden portar a confusió sobre el seu origen. Sigui quina sigui la justificació dels requeriments esmentats, no tenen cap relació amb l'OEPM en la seva actuació com a oficina receptora PCT o Administració Internacional de Recerca i Examen Preliminar Internacionals. A la pàgina web de l'OMPI es poden consultar exemples dels requeriments extraoficials esmentats.