Sol·licituds de patents europees i les patents europees


Respecte de les sol·licituds de patents europees i les patents europees, l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) ha estat informada que els sol·licitants estan rebent requeriments de pagament que no han estat emesos per aquest organisme públic espanyol, ni tampoc per l'Oficina Europea de Patents (OEP), organisme internacional europeu competent per a la concessió de patents europees. Els requeriments no oficials esmentats utilitzen noms i logotips que poden portar a confusió sobre el seu origen. Sigui quina sigui la justificació dels requeriments esmentats, no tenen cap relació amb l'OEPM en la seva actuació respecte de les sol·licituds i les patents europees. A la pàgina web de l'OEP es poden consultar exemples dels requeriments extraoficials esmentats