Aula de Propiedat Industrial


Promoció d'iniciatives que condueixin al millor coneixement de la propietat industrial.

L'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) té entre les seves funcions la promoció d'iniciatives que condueixin al millor coneixement de la propietat industrial. Per dur a terme aquesta funció, l'Oficina treballa amb institucions educatives i organitzacions que fomenten i difonen la importància que té la propietat industrial per a l'activitat empresarial.

L'OEPM ofereix jornades, cursos i seminaris de sensibilització sobre tots els aspectes de la propietat industrial, a establiments educatius, a parcs tecnològics, a centres tecnològics, a oficines de transferència de tecnologia, a centres de documentació i a d'altres institucions.