Estructura organitzativa


Estructura organitzativa de l’OEPM i a qui està adscrita.

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques, OA està adscrita al Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR), segons el Reial decret 998/2018, de 3 d’agost, pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, es concreta aquesta adscripció a la Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme i es designa la sotssecretària com la superioritat jeràrquica de l’OEPM.

L'estructura actual de l'OEPM és la següent:

  • El president de l'organisme és el titular de la Sotssecretaria d'Indústria, Comerç i Turisme.
  • Director del Organismo.
  • Secretaria General.
  • Departament de Patents i Informació Tecnològica. 
  • Departament de Signes Distintius.
  • Departament de Coordinació Jurídica i Relacions Internacionals. 
  • Departament d'Informàtica.