Estructura organitzativa


Estructura organizativa de la OEPM y a quien está adscrita.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. está adscrita al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), según el Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), concretando esta adscripción a la Subsecretaría de Energía, Turismo y Agenda Digital y designando a la Subsecretaria como la superioridad jerárquica de la OEPM.

 

L'estructura actual de l'OEPM és la següent:

  • El president de l'organisme és el titular de la Subsecretaria d'Indústria, Energia i Turisme, d'acord amb la disposició addicional tretzena de la Llei 17/2001, del 7 de desembre, de Marques.
  • Directora del Organismo.
  • Secretaria General.
  • Departament de Patents i Informació Tecnològica. 
  • Departament de Signes Distintius.
  • Departament de Coordinació Jurídica i Relacions Internacionals. 
  • Departament d'Informàtica.