Espainiako Patente, Erabilgarritasun-ereduak, Babes-ziurtagiri osagarriak eta Kontratuen eta lizentzien transferentziak


Medikamentu eta produktu fitosanitarioen asmakizun patenteak, erabilera modeloak eta babeserako ziurtagiri osagarriak, 2017ko apirilaren 1aren ondoren eskatu badira, Patenteei buruzko uztailaren 24ko 24/2015 Legeak arautuko ditu.

2017ko apirilaren 1a baino lehen eskatutako tituluei, berriz, Patenteei buruzko 11/86 Legea aplikatuko zaie oraindik.

 

11/1986 Legea

       

24/2015 Legea