Irisgarritasuna


Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoa (PMEB) konpromisoa hartu du erabilerraza egiteko bere webgunean, bat etorriz legeri nazionalarekin, zeinaren bidez Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/2102 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten baita.

Erabilerraztasun-deklarazio hau honako honi aplikatzen zaio www.oepm.es

Betetze-egoera  

Webgune hau partzialki konforme dago 1112/2018 Errege Dekretuarekin, konformitaterik ez dagoelako zenbait alderdiri dagokionez, zeinak ondoren adierazten baitira.

Erabilerraza ez den edukia  

Ondoren biltzen den edukia ez da erabilerraza, honegatik:

 1. Ez dator bat 1112/2018 Errege Dekretuarekin.
  Webguneren batean argitalpen-akats puntual batzuk egon litezke.
 2. gehiegizko karga.
  Ez da aplikatzen.
 3. edukia ez dago legeria aplikagarriaren eremuan.
  Bulegotikako fitxategiak egon daitezke pdf formatuan eta 2018ko irailaren 20a baino lehen argitaratutako beste formatu batzuetan, baldin eta irisgarritasun-baldintza guztiak betetzen ez badituzte.Hala ere, gehienak betetzen saiatu dira.
  Hirugarrenen edukiak, guk finantzatu edo garatu ez ditugunak eta gure kontrolpean ez daudenak.

Erabilerraztasun-deklarazio hau prestatzea  

Deklarazio hau data honetan prestatu zen: 2020ko azaroaren 11a.

Deklarazioa prestatzeko erabili den metodoa erakundeak berak egindako autoebaluazioa izan da.

Adierazpenaren azken berrikuspena: 2020ko azaroaren 11a.

Oharrak eta harremanetarako datuak  

Deklarazio hau data honetan prestatu zen: 2020ko azaroaren 11a.

Deklarazioa prestatzeko erabili den metodoa erakundeak berak egindako autoebaluazioa izan da.

Adierazpenaren azken berrikuspena: 2020ko azaroaren 11a.

Oharrak eta harremanetarako datuak.

Irisgarritasun-baldintzei buruzko komunikazioak aurkez ditzakezu, hala nola.

 • Webgune honek ezarritako irisgarritasun-baldintzak betetzen ez baditu, horren berri ematea.
 • Edukia eskuratzeko beste zailtasun batzuk transmititzea.
 • Webgune honen erabilerraztasuna hobetzeko beste edozein kontsulta edo iradokizun egitea.

Harremanetarako formulario hau erabiliz edo +34 913 494 640 telefonora deituz.

Era berean, honako hauek ere aurkez ditzakezu:

 • 1112/2018 Errege Dekretuaren baldintzak betetzeari buruzko kexa.
 • Informazio irisgarriaren eskaera, 1112/2018 Errege Dekretuaren aplikazio-eremutik kanpo dauden edukiei buruzkoa, 3. artikuluko 4. paragrafoan ezarritakoaren arabera, edo irisgarritasun-baldintzak betetzetik salbuetsita dauden edukiei buruzkoa, neurriz kanpoko karga ezartzen dutelako.

Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren Informazio eta Komunikazio Teknologien Zuzendariordetza Nagusiak jaso eta tratatuko ditu komunikazioak.

Jakinarazpena elektronikoki egin dezakezu ziurtagiriarekin, edo irisgarritasun-kexa edo -eskaeren inprimakia bete, inprimatu eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako tokietako edozeinetan aurkeztu.

Zerbitzuen ikuskaritza orokorraren eta Zuzendariordetza Nagusia, herritarrekiko harremana jaso eta tratatuko ditu komunikazioak.

Aplikazio-prozedura  

Informazio eskuragarriaren eskaera edo kexa bat egin ondoren, hura ezetsi bada, hartutako erabakiarekin ados ez badago, edo erantzunak ez baditu betetzen 12.5 artikuluan jasotako baldintzak, interesdunak erreklamazio bat hasi ahal izango du. Era berean, erreklamazio bat hasi ahal izango da hogei egun balioduneko epea igaro eta erantzunik jaso ez bada.

Erreklamazioa Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako edozein aukeraren bidez aurkez daiteke.

Erreklamazioak helbide honetara bidali informazio-teknologien eta komunikazioen Zuzendariordetza Nagusia Industria, merkataritza eta Turismo ministerioaren ardura duen unitate gisa Irisgarritasuna Ministerio horren edo, hau izango da unitate horren jarduketa batek, hierarkian nagusiari.