Eskubide osoko lizentziak


Patenteen 11/1986 Legearen VIII. Tituluaren 3. atalaren helburua patenteak erabateko eskubidearen Lizentzien bidez ustiatzea da, patenteen eta erabilera-modeloen jabeei eskaintzea baimenduta, eta mantentze-tasen ordainketa-baldintzetan etekina aterata.Zehazki, 81.1 artikuluak zehazten du: «patentearen jabeak erabateko eskubidearen lizentzien eskaintza egiten badu, lizentziadunari bezala Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoari idatziz adierazita asmakizunaren erabilera edonori baimentzeko prest dagoela, adierazpena jaso ondoren patenteak sortutako urteko tasen zenbatekoa erdira murriztuko da».

82.1 artikuluak ezarritako prozeduraren arabera, «asmakizuna erabateko eskubidearen lizentziaren eskaintzan oinarrituta erabili nahi duen edonork hiru aletan jakinarazi beharko dio Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoari, asmakizuna nola erabiliko den adierazita. Bulegoak posta ziurtatuaren bidez bidaliko die patentearen jabeari eta eskatzaileari jakinarazpenaren ale bana.Bi aleek Bulegoaren zigilua eta irteera-data berbera eduki beharko dute».Era berean, «lizentziaren eskatzailea asmakizuna adierazitako moduan erabiltzeko legitimatuta egongo da, Bulegoak bidalitako jakinarazpenaren irteera-datatik astebetera».

Legeriak ere ezartzen du «bi aldeen artean adostasunik izan ezean, edonork idatziz eskatuta eta biak entzun ondoren, OEPMk lizentziadunak ordaindu beharreko konpentsazioaren zenbateko egokia ezarriko duela edo aldatuko duela, ezarritako zenbatekoa desegokitzat emango duten gertaerak izan edo ezagutuz gero. OEPMk ezarritako konpentsazioa aldatzea azkeneko aldiz ezarri eta urtebete igaro ondoren bakarrik eskatu ahal izango da. Konpentsazioa ezartzeko edo aldatzeko eskaera aurkeztutzat eman dadin, dagokion tasa ordaindu beharko da».

Halaber, ezarrita dago OEPMk «Patenteen Erregistroan inskribatuko duela, eta erabateko eskubidearen lizentzien eskaintzei publizitate egokia emango diela». Orain arte, OEPMk zituen baliabide teknikoak zirela-eta, legez ezarritako publizitatea Erabateko Eskubidearen Lizentziaren Eskaintzaren Onarpeneko Industria Jabetzaren Aldizkari Ofizialean sartzera mugatzen zen.

Teknologiaren ustiapena eta transferentzia zein Informazio Teknologien garapena sustatzearen ondorioz Eskaintza horiek duten interesa OEPMren ekimen hori bultzatu dute, Erabateko Eskubidearen Eskaintza onartu zaien patenteei publizitate aktiboagoa emateko eta, horrela, mantentze-tasaren % 50eko beherapenetik eratorritako onuraz gozatzen dute. Publizitate hori erabateko eskubidearen lizentzien eskaintzekin patenteen eta erabilera-modeloen web orrian argitaratuta zehazten da.

NOLA LORTZEN DA INFORMAZIOA?

Artxibo bakoitzean eta PDF formatuan honako hauek erlazionatzen dira:

- patenteak, P letraz hasitako eskaera-zenbakiak dituzten nazionalak zein E letraz hasitako Espainian balio duten Europakoak.

- U letraz hasitako eskaera-zenbakiko erabilera-modeloak.

Patenteak zein erabilera-modeloak OMPI (Jabetza Intelektualaren Mundu Erakundea) Unitate Teknikoei dagozkien sektore teknikoka daude antolatuta, eta izenburuaren arabera kontsulta daitezke.Izenburu jakin bat interesekoa izanez gero, testu osoa irakur daiteke kolore urdineko argitalpen zenbakiaren gaineko hiper-esteka sakatuta.

ZER KOSTU DU INFORMAZIO HORREN ERABILPENAK?

Informazio hori doakoa da.

ZERTARAKO BALIO DU LORTUTAKO INFORMAZIOAK?

Argitalpenean bildutako informazioak lizentzien bidez lor daitezkeen teknologiak eskuratzeko balio dezake, eta askotan, garapen berrietan ahalegin handiak aurreztea ahalbidetzen du.

Interesgarria izan daitekeen patentea edo erabilera-modeloa aurkitu ondoren, oso garrantzitsua da erregistro datuak kontsultatzea.Izan liteke patenteak urteroko kopuruak ordaintzeari utzi izana, edo estatus juridikoa aldatu izana.Informazio hori doan lor daiteke Erakunde honen web orrian (www.oepm.es) ere, «Datu-baseak» eta «Txostenen egoera» ataletan, artxiboetan agertzen den eskaera zenbakia sartuta; behean adierazitako harreman-moduaren bidez ere jar zaitezke harremanetan. 

Kontaktuak

Telefono bidezko informazioa

- Faxa: 91 349 55 97

- Helbide elektronikoa: informacion@oepm.es

Informazio gehiago