Formas de pagamento. Pagamento electrónico. Documentos pagamento presencial


Premendo na seguinte ligazón accederá a: todas as taxas e prezos públicos da OEPM.

Premendo na seguinte ligazón accederá a: pagamento electrónico.

Premendo na seguinte ligazón accederá a: os documentos para pagamento presencial.

1. Pagamento de taxas

Para realizar certos trámites, abonda con pagar a taxa correspondente, por exemplo, as anualidades de patentes. Outros trámites, como por exemplo, a solicitude dunha marca, ademais do pagamento dunha taxa, requiren a presentación de datos en papel, ou que se enchan certos formularios electronicamente por Internet. Dependendo da opción elixida para presentar o trámite (electronicamente ou en papel), existen diversas formas de pagamento. A táboa seguinte recolle todas as posibilidades.

 

 

Pagamento electrónico

Pagamento presencial
(en oficinas de La Caixa)

 

  Pasarela Caixa¹ Pasarela AEAT Tarxeta de crédito/débito²
Como se pode pagar a taxa dun trámite realizado electronicamente por Internet?

Aplicable a todas as taxas de presentación, excepto as modalidades PCT e as taxas de mantemento de invención

 
Como se pode pagar a taxa dun trámite realizado en papel?  
Como se pode pagar a taxa dun trámite que non precisa achegar documentación, por exemplo, as anualidades de patentes?  
Como se poden realizar pagamentos masivos mediante ficheiros? (máximo 400 taxas por ficheiro)    

omo se poden realizar pagamentos masivos mediante ficheiros? (para grandes pagadores, máis de 400 taxas por ficheiro)

É necesario ter conta corrente en La Caixa e estar configurado no grupo de grandes pagadores

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Actualmente La Caixa é a entidade financeira colaboradora coa OEPM en materia de recadación.
Nota 2: VISA, MasterCard.

 Para realizar o pagamento, xa for presencial ou electronicamente, débese acceder á Sede Electrónica, apartado “Pagamento de taxas e prezos públicos”. A continuación descríbese cada modalidade de pagamento:

 • Procedemento de pagamento electrónico:

   

  As diferentes formas de pagamento electrónico pódense seleccionar a través da ligazón: Pagamento electrónico e son as seguintes:

  a) Pasarela de La Caixa (banca electrónica da entidade colaboradora coa OEPM). Para iso, é necesario ter conta corrente en La Caixa e contrato de “Liña Aberta”

  b) Pasarela de la Axencia Tributaria (AEAT). Para iso, é necesario ter un certificado dixital ou DNI electrónico, cuxo titular sexa o mesmo que o titular da conta corrente dende onde se queira realizar o pagamento. Pódense utilizar as diversas entidades bancarias colaboradoras coa AEAT

  c) Tarxeta de crédito/débito. As modalidades de propiedade industrial que se poden pagar con tarxeta de crédito están indicadas na táboa resumo ao comezo desta páxina.

 • Procedemento de pagamento presencial:

   

  Primeiro, descárgase o documento de pagamento correspondente da Sede Electrónica da OEPM a través da ligazón: Xeneración de documentos de pago presencial. A continuación, realízase o pagamento en calquera Oficina Bancaria de La Caixa.

   

  ADVERTENCIA!

   

  O pagamento de calquera taxa vai asociado a un código de barras único para cada taxa. Por iso, é necesario completar un formulario de pagamento por cada taxa que se desexa pagar.

   

  EXEMPLOS: Se desexa solicitar tres marcas, ha de xerarse un formulario de pagamento para cada marca. Se desexa pagar varias taxas dun mesmo expediente, é necesario xerar tantos formularios de pagamento como taxas que se vaian pagar.

2. Pagamento de prezos públicos

Para solicitar un servizo suxeito a prezo público débese enviar un correo electrónico á unidade correspondente, debido a que o pagamento de prezos públicos require a elaboración previa dun documento de liquidación por parte da OEPM.

A OEPM responderá por correo electrónico ao interesado co procedemento que debe seguir, cunha ligazón na que é posible descargar o documento de pagamento coa contía correspondente. A continuación, pódese pagar mediante unha das seguintes formas de pagamento:

 • Pagamento presencial: en calquera oficina de La Caixa 
 • Pagamento electrónico: mediante tarxeta de crédito/débito
   

3. Controles automáticos previos en el pago de anualidades