Patente Nacional, Modelo de utilidade, Certificados complementarios de protección e Transferencias contractuais e licenzas


As patentes de invención, modelos de utilidade e certificados complementarios de protección de medicamentos e produtos fitosanitarios que se soliciten a partir do día 1 de abril de 2017 rexeranse polas disposicións da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes.

Para aqueles títulos solicitados con anterioridade ao 1 de abril de 2017, seguirá sendo de aplicación a Lei 11/86, de patentes.

 

Lei 11/1986

       

Lei 24/2015