¿Que é o Rexistro Internacional de Deseños Industriais?


  • O Deseño Internacional enmárcase nun sistema de Rexistro Internacional de Deseños para países que están integrados no Acordo da Haia que comprende as Actas de 1934, 1960, 1967, o Protocolo de Xenebra de 1975 e a Acta de Xenebra de 1999.
  • Tamén poderá solicitarse un Rexistro Internacional para protexelo na Unión Europea por esta vía (véxase o listado de membros do Acordo da Haia na páxina da OMPI. Non pode utilizarse o sistema para protexer os deseños internacionais noutros países non membros.