Buscas de expedientes por titular


Permiten coñecer todos os expedientes das diferentes modalidades de propiedade industrial inscritos na OEPM a nome dun determinado titular, tanto se se trata dunha persoa física como dunha persoa xurídica.

Están suxeitas ao pago dun prezo público, e poden ser solicitadas en difusion@oepm.es