Preguntas frecuentes

Buscador de preguntas frecuentes

< Volver á lista de resultados

Resultados da procura

Hai rexistros da propiedade industrial independentes para cada unha das Comunidades Autónomas?

En virtude do artigo 149.1.9 da Constitución a competencia sobre propiedade industrial e intelectual é exclusiva do Estado.

Non obstante, as Comunidades Autónomas poderían asumir competencias de execución como o exame formal das solicitudes.

Ata o momento ningunha Comunidade Autónoma asumiu tales competencias.

< Volver á lista de resultados