Programa Iberoamericano de Propiedade Industrial e Promoción do Desenvolvemento (IBEPI)


O XXI Cumio Iberoamericano, que tivo lugar en Asunción (Paraguai) no ano 2011, finalizou coa redacción dun Programa de Acción no que se inclúen unha serie de decisións. Concretamente, polo que respecta ao ámbito da Propiedade Industrial, a decisión A.4 aproba a posta en marcha do Programa Iberoamericano de Propiedade Industrial e Promoción do Desenvolvemento (IBEPI), o cal se inscribe no marco do Espazo Iberoamericano do Coñecemento como o seu compoñente en materia de Propiedade Industrial.

Esta decisión supuxo a culminación dun proceso aberto no Cumio Iberoamericano de Lisboa de 2009 e continuado no de Mar do Prata de 2010, nos cales se encomendou á Secretaría Xeral Iberoamericana (SEGIB) http://segib.org/ a elaboración do devandito Programa Iberoamericano.

Mediante este Programa, promóvese o uso estratéxico da Propiedade Industrial como unha ferramenta para o desenvolvemento e integración dos Estados iberoamericanos fomentando o intercambio de boas prácticas de utilización de sistemas de PI.

No XXII Cumio Iberoamericano realizado en Cádiz, España, en 2012 aprobáronse o Plan Operativo Anual e o Regulamento do Programa Iberoamericano.

O 2 de outubro de 2012 asinouse un Acordo entre INPI Arxentina/Secretaría Técnica do Programa IBEPI e a OMPI para crear un Fondo Fiduciario do Programa Iberoamericano na OMPI (FIT/IB). O obxectivo deste fondo é financiar as actividades e proxectos do programa.

En 2016 renovouse por un período de tres anos para o Programa Iberoamericano de Propiedade Industrial (IBEPI). Os obxectivos que IBEPI persegue son os seguintes:

1. Fortalecer a capacidade de xeración e xestión de activos de propiedade industrial nos sectores de investigación e empresarial, con particular énfase nas PEME.

2. Promover o intercambio de boas prácticas.

3. Reducir as asimetrías entre os países da rexión en materia de institucionalidade e capacidade de xeración de activos de Propiedade Industrial

4. Fortalecer o papel do español e o portugués como idiomas tecnolóxicos.

Dentro do Programa Internacional, podemos salientar dous compoñentes:

  • CIBEPYME www.cibepyme.com: plataforma de apoio ás PEME onde se ofrece información, servizos e asistencia gratuíta en materia de Propiedade Industrial (PI).
    O seu principal obxectivo é promover a xestión efectiva dos activos intanxibles por parte das PEME e favorecer un mellor aproveitamento dos sistemas de rexistro.
  • INFOTEC: ferramenta que engloba os boletíns iberoamericanos de información tecnolóxica. Estes boletíns son publicacións gratuítas que permiten a recuperación e o procesamento de información técnica, xurídica e comercial extraída de distintas fontes de información, principalmente dos documentos de patentes de invención que están contidos nas diferentes bases de datos dos países iberoamericanos: http://www.ibepi.org/boletines/ Ademais, en INFOTEC pódense consultar os boletíns tecnolóxicos de cada un dos países do programa iberoamericano en: http://www.ibepi.org/infotec-2/

Actualmente, os países que participan no programa son: Arxentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Paraguai, Perú, Portugal, República Dominicana e Uruguai.

A adhesión a este encóntrase aberta a todo país iberoamericano.

Máis información:

IBEPI