Estatísticas mensuais 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018


Actualización mensual.

Contido: Estatísticas de Solicitudes por meses, Concesións por meses e Solicitudes por meses e CC.AA., de Patentes, Modelos de Utilidade, Deseño Industrial, Marcas, Nomes Comerciais e Recursos.