Solicitude de Marcas Internacionais


A Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM) foi informada pola Organización Mundial da Propiedade Intelectual (OMPI) de que os solicitantes de marcas internacionais están a recibir falsos requirimentos de pagamento por solicitudes que non foron emitidos polo devandito organismo. Estes requirimentos fraudulentos resultan aínda máis graves na medida que utilizan nomes e logotipos enganosos que poden levar a confusión sobre a orixe destes.

Factura enganosa

Factura enganosa 2