Actividades de organismos supranacionais de Propiedade Intelectual e Industrial