Estrutura organizativa


Estrutura organizativa da OEPM e a quen está adscrita.

A Oficina Española de Patentes e Marcas, O.A. está adscrita ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo (MINCOTUR), segundo o Real decreto 998/2018 do 3 de agosto, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, concretando esta adscrición á Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo que designa a Subsecretaría como a superioridade xerárquica da OEPM.

A actual estrutura da OEPM é a seguinte:

  • Presidente do Organismo é o titular da Subsecretaría de Industria, Comercio e Turismo.
  • Director do Organismo.
  • Secretaría Xeral.
  • Departamento de Patentes e Información Tecnolóxica.
  • Departamento de Signos Distintivos.
  • Departamento de Coordinación Xurídica e Relacións Internacionais.
  • Departamento de Informática.