Perfil do Contratante


O Perfil do Contratante amosa a información referente a anuncios e adxudicacións dos contratos tramitados polo órgano de contratación da Oficina Española de Patentes e.

Ademais, de acordo co artigo 334 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, o devandito Perfil publícase na Plataforma de Contratación do Estado, no sitio http://contrataciondelestado.es.

Datos de interese:

Enderezo

Oficina Española de Patentes e Marcas

Pº Castellana 75, 28071 Madrid
Rexistro: Planta 1
Servizo Contratación: planta 17
CIF OEPM: Q 2820005 C

Correo electrónico de contacto 

contratacion@oepm.es 

Perfil do Contratante

Nesta sección poderá consultar datos e informacións referentes á actividade contractual da OEPM

Licitacións de organizacións internacionais DPI

Licitaciones de la Comisión Europea