Quen somos


Vídeo Institucional

Obxectivos e funcións

A continuación detállanse os obxectivos e as funcións da OEPM.

Misión, visión y valores

Historia da OEPM

Historia da OEPM dende o seu comezo.

A OEPM nos sistemas internacionais de Patentes e Marcas

A OEPM é membro de importantes organismos internacionais dedicados á propiedade industrial.

A OEPM como fonte de información tecnolóxica

Información tecnolóxica que ofrece a OEPM, como e onde se pode consultar.

Cuentas de la OEPM