Quen somos


Vídeo Institucional  

Obxectivos e funcións  

A continuación detállanse os obxectivos e as funcións da OEPM.

Misión, visión y valores  

Historia da OEPM  

Historia da OEPM dende o seu comezo.

A OEPM nos sistemas internacionais de Patentes e Marcas  

A OEPM é membro de importantes organismos internacionais dedicados á propiedade industrial.

Cuentas de la OEPM