Venda de láminas


Reproducións á venda do Arquivo Histórico da OEPM.

A continuación expóñense unha selección de reproducións de Marcas, Patentes e Privilexios Reais anteriores ao ano 1900 e pertencentes ao Arquivo Histórico da Oficina Española de Patentes e Marcas, que se atopan á venda na Oficina de Difusión da OEPM.

O prezo de cada reprodución é de 2 € + IVA, de acordo co establecido na Orde ITC, do 17 de maio de 2004 pola que se actualizan os prezos públicos percibidos por determinados servizos da OEPM.

Nota aclaratoria: Las reproducciones mostradas en estos documentos son ilustrativas de los modelos de los que disponemos en la OEPM para su venta, y se muestran  en baja resolución. Las reproducciones posteriores de las láminas se realizarán, no obstante, a partir de archivos en alta resolución.

Carrito

Reproducións á venda do Arquivo Histórico de Patentes da OEPM

Reproducións á venda do Arquivo Histórico de Mapas da OEPM

Reproducións á venda do Arquivo Histórico de Marcas da OEPM

Reproducións á venda do Arquivo Histórico de Privilexios da OEPM