Què és un dibuix o un model comunitari?


L'aparença exterior d'un producte o d'una part del mateix que es deriva de línies, contorns, colors, forma, textura, materials i/o la seva ornamentació.

El Dibuix o Model Comunitari desplega els seus efectes en la totalitat del territori de la Unió Europea. Té caràcter unitari; només pot ser sol·licitat i, en el seu cas, concedit per a tot el territori de la Unió Europea.

Es pot demanar directament a l'EUIPO i també es pot presentar la sol·licitud a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques.