QUÈ ÉS UN CERTIFICAT COMPLEMENTARI DE PROTECCIÓ?


El certificat complementari de protecció és un títol de propietat industrial que estén, per un període màxim de cinc anys, la protecció conferida per una patent a un ingredient actiu o combinació d'ingredients actius, presents en un producte farmacèutic o fitosanitari, després que la patent hagi caducat.

Els productes farmacèutics o fitosanitaris han d'obtenir, abans de la seva posada en el mercat, una autorització de comercialització la tramitació de la qual pot reduir el període efectiu de protecció conferit per la patent. El certificat Complementari de Protecció pretén compensar aquesta reducció en el temps efectiu de protecció.

Un CCP confereix els mateixos drets que la patent i protegeix els productes farmacèutics o fitosanitaris específics que, estant prèviament protegits per una patent de base, hagin rebut una autorització de comercialització, així com a qualsevol ús dels mateixos mentre el CCP està en vigor. El CCP entra en vigor quan caduca la patent.