Ministerio de Industria, Turismo y Comercio LogoMinisterior LogoMinisterior
 

Convocatòria de Premi a la Millor Invenció

 

Segona Edició dels Premis a la Millor Invenció Protegida mitjançant Drets de Propietat Industrial.   


 

Amb data de 22 de març de 2023 s'ha publicat en el BOE l'extracti de la convocatòria de la Segona Edició dels Premis a la Millor Invenció Protegida mitjançant Drets de Propietat Industrial: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-b-2023-8270

El termini de presentació de candidatures és del 23 de març al 24 d'abril de 2023.

L'any 2022 és va convocar la primera edició d'aquests premis, a la qual és van presentar 84 candidatures, 40 relatives a patents i, 44 a models d'utilitat. Aquest bon acolliment per a una primera edició d'un premi, en un àmbit tan especialitzat, ha justificat que en aquest any 2023 és convoqui una segona edició amb similars característiques, de manera que aquests premis vagin consolidant-es com un referent del suport de l'Administració General de l'Estat a la innovació i la seva protecció mitjançant drets de propietat industrial. 

La finalitat d'aquests premis és distingir la protecció dels resultats de recerca mitjançant patents i models d'utilitat concedits l'any 2021.

Per a això és preveu que els beneficiaris dels premis puguin ser, per cada invenció, un inventor o inventora de nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya, que figuri com a tal en una sol·licitud de patent o model d'utilitat nacionals concedits per l'Oficina Espanyola de Patents i Marquis en 2021 i que compleixi la resta de requisits establerts en la convocatòria.

Podran ser sol·licitants dels premis i presentar candidatures els personis físiques o jurídiques.

Com en la primera edició, és recull la concessió de dues premisde categoria absoluta per a la millor patent i el millor model d'utilitat, preveient-s'a més premis específics per a joves inventors/as i per a dons inventors. Així mateix, és preveu la possibilitat de concedir esments especials en totes els categories.

 

  • Millor Palès (categoria absoluta) - 4.000 euros.
  • Millor Palès d'inventor/a jove (menys de 40 anys en la data de presentació de la sol·licitud) - 4.000 euros.
  • Millor Palès d'una dona inventora - 4.000 euros.
  • Millor Model d'Utilitat (categoria absoluta) - 2.500 euros.
  • Millor Model d'utilitat d'inventor/a jove (menys de 40 anys en la data de presentació de la sol·licitud) - 2.500 euros.
  • Millor Model d'Utilitat d'una dona inventora - 2.500 euros.

La candidatura és presentarà en «Premis als millors invencions», a través de «Altres tràmits (PDAS/PATER/Subvencions)», en el menú «Invencions», disponible a la Seu Electrònica de l'OEPM (https://sede.oepm.gob.es).

Si durant l'emplenament del formulari de presentació de candidatures  aparegués algun missatge d'error, podin remetre un correu electrònic a l'adreça Soportefuncional@oepm.es, indicant la versió exacta del seu navegador, així com la descripció detallada del problema sorgit, els missatges d'error  i els capturis de pantalla que siguin convenients. Si troba alguna altra dificultat amb l'emplenament d'algun dels dades de la sol·licitud o necessita ajuda aclarir algun punt de la convocatòria, pot enviar un correu electrònic a l'adreça Ayuda.subvenciones@oepm.es.

 

Documentació:

 

 

Candidatures 2023:

 

 

Guanyadors 2023:

 

 

Contacti: