QUÈ ÉS UN MODEL D'UTILITAT?


El Model d'Utilitat protegeix invencions amb menor rang inventiu que les protegides per Patents, consistents, per exemple, en donar a un objecte una configuració o estructura de què es derivi alguna utilitat o avantatge pràctic.

El dispositiu, instrument o eina protegible pel Model d'Utilitat es caracteritza per la seva "utilitat" i "practicitat" i no per la seva "estètica" com ocorre al disseny industrial.

L'abast de la protecció d'un Model d'Utilitat és similar al conferit per la Patent.

La durada del Model d'Utilitat és de deu anys des de la presentació de la sol·licitud. Per al manteniment del dret és precís el pagament de taxes anuals.

Veure Llei 11/1986, de 20 de març, de Patents.