Què és una patent?


Una Patent és un títol que reconeix el dret d'explotar en exclusiva la invenció patentada, impedint a d'altres la seva fabricació, venda o utilització sense consentiment del titular.Com a contrapartida, la Patent es posa a disposició del públic per a coneixement general.

El dret atorgat per una Patent no és tant el de la fabricació, l'oferiment al mercat i la utilització de l'objecte de la Patent, que sempre té i pot exercitar el titular, sinó, sobretot i singularment, "el dret d'excloure a altres" de la fabricació, utilització o introducció del producte o procediment patentat al comerç.

La Patent pot referir-se a un procediment nou, un aparell nou, un producte nou o un perfeccionament o millora dels mateixos. La durada de la Patent és de vint anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.Per mantenir-la en vigor és precís pagar taxes anuals a partir de la seva concessió.

Veure Llei 11/1986, de 20 de març, de patents