Guia de recursos administratius


La guia de recursos administratius pretén posar a l'abast de tots els interessats una informació clara i senzilla dels tipus de recursos administratius, concretament el recurs d'alçada i de reposició, i indicar els actes recurribles, els motius d'impugnació i altres qüestions procedimentals.

Ha estat elaborada amb la finalitat de facilitar el procés d'interposició d'un recurs administratiu, sobre el qual molts sol·licitants no estan familiaritzats, i per mostrar les diferents fases de què es compon el procediment fins a la resolució.