Servei Diagnòstic de Propietat Industrial de l’OEPM


Què és el servei Diagnòstic de Propietat Industrial?

Servei Diagnòstic de Propietat Industrial de l’OEPM

El servei Diagnòstic de Propietat Industrial és un servei d'assistència a empreses que ofereix l'Oficina Espanyola de Patents i Marques O. A. (OEPM), amb la intenció d’aproximar la propietat industrial (PI) a aquelles pimes innovadores i unitats empresarials que no utilitzen els drets de propietat industrial (DPI) o que no els utilitzen de manera eficaç.

 

Queden fora de l'abast d'aquest servei tant la consultoria estratègica de negoci com l'assessoria jurídica o de tramitació en relació amb temes/drets específics de propietat intel·lectual-industrial.

 

Objectius del servei

  • Augmentar el coneixement i la comprensió dels drets de propietat industrial (DPI) per part del teixit empresarial, tot fomentant-ne un ús adequat.
  • Mostrar la importància d'una adequada gestió dels DPI per tal que l'empresa pugui definir un pla d'acció efectiu a partir de les recomanacions incorporades a l'informe, i prendre decisions estratègiques de futur.

Com es realitza el servei?

  • Per mitjà de l'avaluació de les diferents opcions que ofereix la PI i que l'empresa pot integrar en el seu pla empresarial, tenint en compte tots els paràmetres intrínsecs a la naturalesa de la mateixa empresa.
  • Es tenen en compte tots els aspectes de la propietat industrial, tant els relacionats amb la protecció com els relacionats amb la seva posada en valor: patents i models d'utilitat, marques i noms comercials, dissenys industrials, contractes, llicències, investigacions documentals, transferència de tecnologies, etc.

Qui pot sol·licitar el servei?

Qualsevol empresa, pime innovadora o unitat empresarial que no utilitzi els drets de propietat industrial (DPI) o que no els utilitzi de forma eficaç.

 

Passes que cal seguir per a la prestació del servei

1 - PREPARACIÓ

Investigació prèvia de l'empresa per part dels experts de l'OEPM, i recopilació de tota la informació pública disponible: tipus d'empresa, sector, volum de negoci, competidors, drets de PI registrats, etc.

2 - ENTREVISTA AMB L'EMPRESA

Reunió a la seu de l'empresa, o visita virtual si les condicions sanitàries no ho permeten, amb la participació dels seus directius, per tal d’analitzar l'estat actual de la gestió d'actius intangibles. L'objectiu de l'entrevista és entendre les línies bàsiques del negoci, debilitats, fortaleses, avantatges competitius, estat del mercat i aprofundir en la situació dels seus registres de PI, etc. (temps estimat: 4 hores).

3 - ELABORACIÓ DE L'INFORME

Realitzat pels experts de l'OEPM, inclou recomanacions per tal que l'empresa pugui desenvolupar una estratègia de PI efectiva, així com annexos amb informació d’interès per a l'empresa.

Per garantir-ne l’objectivitat i la qualitat, l'informe és elaborat i revisat per diferents experts de l'OEPM. L'enviament es realitza mitjançant via segura i s’oferirà suport a l'empresa per a la seva interpretació.

4 - MONITORITZACIÓ DE L'IMPACTE DEL SERVEI

Al cap d'un any de la remissió de l'informe, es contactarà amb l'empresa per conèixer les mesures i recomanacions reflectides en l'informe que han estat implementades i l’èxit comercial associat.

Com sol·licitar el servei Diagnòstic de Propietat Industrial

L'empresa interessada a rebre el servei per part dels experts de l'OEPM haurà d'emplenar el formulari de petició i enviar-lo per correu electrònic a pyme@oepm.es

Un cop rebut el formulari i analitzat, se li remetrà una carta de pagament que haurà de ser abonada.

Procés de sol·licitud i realització del servei:

 

 Servei Diagnòstic de Propietat Industrial de l’OEPM

Cost de el servei

El servei Diagnòstic de Propietat Industrial té un preu públic de 894,70 € + IVA.

Formulari de petició

Accés al formulari

Bonificacions per a les pimes de la Unió Europea

Durant el 2021, l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) oferirà bonificacions de el 75 % del cost del servei a les pimes espanyoles mitjançant la gestió d'un Fons de subvencions dotat amb 20 milions EUR Ideas Powered for Business SME Fund (Fons per a pimes «Ideas Powered for Business»).

Aquesta subvenció que proporciona l’EUIPO s'haurà de demanar abans de sol·licitar el servei Diagnòstic de Propietat Industrial a l'OEPM.

Herramienta en línea y gratuita para conocer un diagnóstico básico y previo sobre Propiedad Industrial

Con la herramienta que ofrece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre un previo “diagnóstico de PI”, las PYMEs y emprendedores podrá llevar a cabo un diagnóstico básico de la situación de su empresa en lo que a la propiedad intelectual (PI) se refiere. Consiste en cuestionarios con varias secciones donde se hacen preguntas sobre distintos temas relacionados con la PI (por ejemplo, productos innovadores, marcas, concesión de licencias, dibujos y modelos, internacionalización, etcétera). Se ofrece al final un informe con recomendaciones.

Acceso a la herramienta

 Més informació:

Ajudes SME Fund EUIPO

pyme@oepm.es

Flux Operatiu

Fullet informatiu del servei Diagnòstic de Propietat Industrial

Preguntes freqüents